آموزش میکس و مسترینگ تخصصی

برای آموزش میکس و مسترینگ تخصصی باید این علم را به صورت کالما پایه آموخت.

این بدون شک اولین و مهم ترین گام در آموزش میکس و مسترینگ است.

البته در نهایت ابزارهای کمکی بسیار به لطف تکنولوژی روز دنیا به یاریتان خواهند شتافت .

اما مهم ترین و ابتدایی ترین اصل همان اصول پایه است.

برای مثال آموزش های مثل اکولایزر چیست و چگونه کار میکند.

یا آموزش میکس و مسترینگ برای کسانی که هیچ آشنایی با این صنعت ندارند.