آموزش sound toys Decapitator

Decapitator به عنوان یکی از قوی ترین ابزارهای رنگ آمیزی صدا ،دارای قدرت شبیه سازی مدارات  و دستگاه های بسیار مهمی است که ندانستن و عدم آشنایی با آنها می تواند به ضرر یک میکس من حرفه ای تمام شود.

 

مداراتی که امروز قرار است به تفضیل به شرح و بررسی هر کدام بپردازیم و مشخص کنیم هر کدام دارای چه خواصی است و در چه مواقعی بهتر کار میکند.

صحبت که از رنگ آمیزی صدا می شود ناخوداگاه به ذهنم به سمت یک فضای وینتیج پرواز می کند.

جایی که در حال نوشیدن قهوه فرانسه در استکان لب پریده خود هستم و به موسیقی jacques_brel_-_ne_me_quitte_pas گوش می دهم.

دیوارها به رنگ آبی کم رنگ است و به گل های ریز روی استکان زل زده ام و می اندیشم که من هم باید اینچنین موسیقی بسازم.

مهم ترین اصل در ساخت این موسیقی ها رنگ صداست.

شما باید بتوانید تیوب ها و سیستم های Tape زمان که مسئول رنگ آمیزی صدای های آن دوره بوده اند را باز سازی کنید.

و خوشبختانه این کار امروز در دنیای دیجیتال هم امکان پذیر است.

و یکی از ابزارهایی که برای کار جز بهترین هاست sound toys Decapitator است.

 

 

در این آموزش به زبان فارسی و توسط پیمان امیدی خواهید آموخت :

۱-معرفی و بررسی مدارات به کار رفته در استایل A

۲-معرفی و بررسی مدارات به کار رفته در استایل E

۳-معرفی و بررسی مدارات به کار رفته در استایل N

۴-معرفی و بررسی مدارات به کار رفته در استایل T

۵-معرفی و بررسی مدارات به کار رفته در استایل P

۶-اموزش نحوه کارکرد thump

۷-آموزش steep در نرم افزار

۸-آموزش دکمه هایه ای کات و لو کات و رابطه thump  و steep با آنها

۹-معرفی دقیق کارکرد drive

۱۰-معرفی کارکرد دقیق punish

۱۱-معرفی دقیق و کارکرد auto

۱۲-معرفی دقیق کلید mix

۱۳-کاربرد نر مافزار بر روی گیتار آکوستیک

۱۴-کارکرد نرم افزار بر روی گیتار الکتریک

۱۵-کارکردنرم افزار بر روی سینت

۱۶-کارکد نرم افزار بر روی دارمز