دنیای موسیقی

امروز با بررسی دیای موسیقی با شما خواهیم بود.

این روزها با پیشرفت علوم هر مقوله برای خودش دنیایی دارد.

و موسیقی هم از این مقوله مستثنی نیست.

هنرمندان

هنرمندان بسیاری در سبک ها و بخش های مختلف موسیقی فعالیت دارند.

بدیهیست که شناخت همه آنها غیر ممکن است و این خودش دلیلی است که دنیای موسیقی را تا حد زیادی بی کران می کند.

برای مثال فقط در ساز گیتار آکوستیک در حال حاضر ده ها هنرمند برجسته در سطح هر کشور فعایت دارند که اگر بخواهیم این هنرمندان را در سطح جهانی طبقه بندی کنیم به چیزی حدود ۶۰۰ هنرمند برجسته خواهیم رسید.

حال شما فرض کنید شنیدن ،بررسی و درک آثار ۶۰۰ گیتاریست چه کار سختی خواهد بود.

 

به این تعداد پیانیست ها ،نوازندگان فولت، اهنگسازان و … را هم اضافه نمایید.

حالا می توانید بفهیمد دنیای موسیقی چه دنیای بی کرانه ایست.

سبک ها

بیاید موسیقی را به دو بخش امروزی و کلاسیک طبقه بندی کنیم و به سراغ سایر زیر شاخه ها نرویم.

خود بنده بر روی هارد سیستم کامپیوتری ام یک آشیو ۸۰ گیگاباتی از آثار هنرمندان کلاسیک دارم.

و البته اعتراف میکنم که هنوز موفق نشده ام همه آنها را آن طور که شایسته درک یک اثر کلاسیک است گوش کنم.

دنیای باخ، دنیای بتهون دنیای شوپن هر کدام زمان می برد تا درک شود.

حالا بیاید به موسیقی مدرن و امروزی نگاهی بیاندازیم.

فارق از راک ،هاوس و …

با میلیون ها اثر مواجه هستیم که شاید اگر تمام عمر ۲۴ ساعته موسیقی گوش کنیم حتی نیمی از آن را هم نمی توان شنید.

پس دنیای موسیقی از لحاظ سبک ها هم  به بی کرانه می زند.

حالا شما بگوید که در کدا بخش های موسیقی بی کرانگی را لمس کرده اید.