هارمونی چیست

مروز به پاسخ به این پرسش می پردازیم : هارمونی چیست ؟

در واقع ما امروز قصد داریم تا تعریف دقیقی از هارمونی ارائه دهیم.

در مقالات قبلی راجع به تاثیر هارمونی در میکس مباحثی بیان شد.

اما حالامی خواهیم بدانیم هارمونی چیست.

تعریف کاربردی هارمونی

هنگامی که یک آوازخوانی ترانه های عامیانه آواز خود را با نواختن گیتار همراهی می کند ملودی را تقویت کرده و به آن تره فا و غنا می بخشد.

چنین کاری را هارمونیزه کردن می نامیم.

آثار موسیقی فویه اغلب آمیزه ای از ملودی و هارمونی هستند.

واژه هارمونی به چگونگی ساختمان آکوردها و نیز شیوه توالی آنها اشاره دارد.

آکورد آمیزه ای از سه یا چند صدای موسیقایی است که همزمان اجرا می شوند.

آکورد، در امام گروهی از صداهای موسیقایی همزمان و ملودی زنجیره ای است از صداهای منفرد که پاپی شنیده می شوند.

پیریک ملودی نشانه های راهنما برای هارمونیزه کردن آن فراهم می کند.

– برخی از صداهای ملودی در آکوردهای همراهی کننده آن نیز وجود دارند.

اما ملودی همه زنجیره با نوای معین و ثابتی از کوردها را القا نمی کند.

یک متودی ممکن است به چندین روش که همگی از نظر موسیقایی رضایت بخش هستند هارمونیزه شود .

 

برای مثال، آوازخوان ترانه های عامیانه – با آزمایش کوردهای گوناگون، همخوان ترین آکوردها با حالت ملودی را برمی گزیند. توانی های آکوردی، با برجسته کردن حرکت های ملودیک، افزودن حسی غافلگیرانه و نیز ایجاد تعيق و پایان سبب غنای ملودی می شوند.

تعریف کاربردی هارمونی
تعریف کاربردی هارمونی

هارمونی درموسیقی پاپ

در موسیقی مردم پسند (پاپ) امروزی، یک ترانه ساز مودی را ساخته و تنظیم کننده قطعه برای همراهی آن، آکوردهایی را تدارک می بیند.

آهنگسازان کلاسیک، اغلب همزمان به آفرینش ملودی و هارمونی می پردازند.

هارمونی درموسیقی پاپ
هارمونی درموسیقی پاپ

اول ملودی یا اول هارمونی؟

اغلب چندین می پنداریم که نخست ملودی ساخته شده و سپس آکوردهایی به آن افزوده می شوند.

در واقع، روال کار اغلب عکس این است.

توانی هایی تکرار شونده از آکوردهاء سده های پیاپی فیدای خلق ملودی هایی بداهه پردازانه بوده اند.

برای نمونه، در موسیقی جاز ممکن است پیانیست بارها و بارها توالي ثابتی از آکوردهای مهم قطعه را بنوازد و نوازنده ترومپت ملودی هایی دگرگون شونده را که با آن آكوردها همخوانی دارند بداهه نوازی کند .

گرچه هریک از اجرا کنندگان جاز، همزمان به بداهه پردازی ملودی های متفاوتی می پردازند اما آنچه آنها اجرا می کنند به میشد پس زمینهای سازمان یافته از اکوردها – یعنی هارمونی – انسجام و هماهنگی می باید.

کاربرد هارمونی با مثال

موسیقی باخ، بتهوونه آثار جانه عامیانه و راک گرچه ممکن است متفاوت به نظر آیند اما برخی از توانی های یکسان اکوردی را می توان در تمام آنها شد.

با آن که پوسته آکوردها و توالی های آکوردي نو وارد زبان موسیقی می شوند اما مجموعه کم وبیش ثابتی از آکوردهای بنیادی در آن ثابت و محفوظ مانده است.