آموزش تخصصی کمپرس کردن وکال

درمجموعه آموزش تخصصی کمپرس کردن وکال به مدت ۲۲ دقیقه و ۲۷ ثانیه توسط پیمان امیدی و به زبان فارسی خواهید آموخت :
۱-نحوه تشخیص ميزان threshold در کمپرس کردن وکال

۲-يادگيري مقادير مناسب ratio جهت کمپرس کردن وکال

۳-نحوه ميکس وکال در يک قطعه ريتميک با استفاده از کمپرسو

۴-نحوه ميکس وکال در يک قطعه غير ريتميک و تحريري با استفاده از کمپرسور

۵- ميزان دقيق Attack و releaseدر سبک هاي مختلف وکال با توضیحات علمی و عملی

۶-چسباندن وکال به ميکس توسط کمپرسور

۷-تشخيص پارادوکس ريتميک و غير ريتميک

آموزش کمپرس کردن وکال

در زیر می توانید دموی تصویری این آموزش را مشاهده فرمایید.