آموزش fab filter saturn به زبان فارسی

ر این مجموعه آموزشی (آموزش fab filter saturn به زبان فارسی)به مدت زمان ۳۲ دقیقه و ۴۰ ثانیه به زبان فارسی و حجم ۶۸ مگابایت توسط پیمان امیدی خواهید آموخت :

۱- آشنایی با نرم افزار

۲-آشنایی دقیق با تک تک کلید ها و گزینه ها با ذکر مثال

۳- آشنایی دقیق با بخش modulation و نحوه استفاده از xlfo و xy

۴-اموزش midi learn

۵- آموزش عملی طراحی و شبیه سازی امپ گیتار الکتریک

۶- آموزش عملی بهبود کیفیت وکال توسط تیوب

۷- آموزش ایجاد هدروم بدون کمپرسور و لیمیتر

۸-آشنایی با فید بک