آموزش تصویری ریورب به زبان فارسی (مفاهیم پایه )

آموزش تصویری ریورب به زبان فارسی (مفاهیم پایه )

در این آموزش( آموزش تصویری ریورب به زبان فارسی (مفاهیم پایه ) ) به مدت ۱۷ دقیقه و ۴۹ ثانیه مطابق با آخرین استانداردهای بین المللی و توسط پیمان امیدی خواهید آموخت .

۱- مفهوم ریورب با تصویر

۲-مفهوم جذب و ضریب جذب

۳-نحوه انتشار صوت در فضا

۴-آشنایی با رفلکشن (reflection )

۵-آشنایی با ریورب تایم (reverb time)

۶-مفهوم دقیق پری دیلی (predelay) با رسم نمودار و تصویر

۷-محاسبه ریورب تایم در هر فضا و اتاق آکوستیک و غیر آکوستیک (sabine)

۸- انواع ریورب

۹-نحوه کارکرد و ساختار spring reverb

۱۰- نحوه کارکرد و ساختار plate reverb

۱۱-convelotion reverb

۱۲- چگونگی افزایش یا کاهش ریورب در یک محیط آکوستیک و غیر آکوستیک