وی اس تی ویولون ترکی
vsti

وی اس تی استرینگ ترکی ساخته پیمان امیدی

امروز روز بزرگ و تاریخی در موسیقی ایران خواهد بود. ما خواستیم و توانستیم . امروز با ارایه وی اس تی “وی اس تی استرینگ ترکی ساخته پیمان امیدی” با شما هستیم . برای تهیه این محصول زحمات و مشقات بسیاری را متحمل شده ایم. لطفا با رعایت کپی رایت و حمایت از ما با […]