تئوری موسیقی برای مویزسین های رایانه ای
آموزش آهنگسازی و تنظیم

تئوری موسیقی برای موزیسین های رایانه ای قسمت اول

بلاخره انتظارها به پایان رسید و این محصول (تئوری موسیقی برای موزیسین های رایانه ای) در دو بخش اماده شد که بخش اول آن در سایت قرار گرفت. ارایه رویکردی جدید در تئوری موسیقی که قصد داریم ان را تا انتها ادامه دهیم .